• auto-vo-lam-truyen-ky-mobile-nang-cap-phien-ban-1019

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.9

  Thông tin cập nhật - Cập nhật Auto do game update phiên bản Quần Anh Tranh Bá. - Hỗ trợ tự đăng nhập cho setting DPI = 200 Vieauto Kính Báo ...

 • auto-vtkt-mobile-nang-cap-phien-ban-1016

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.6

  Thông tin cập nhật:- [Sửa] Lỗi đánh thí luyện giang hồ liên tục, mặc dù đã thất bại- [Sửa] Tùy chọn "Thực hiện" phía dưới: "Ẩn toàn bộ","Tắt toàn bộ", "Ẩn Auto xuống khay"[Tab Đăng nhập] - Thêm tùy chọn thoát game sau khi hoàn thành tất cả hoạt động- Tùy chọn giới hạn số game ...

 • auto-vtkt-mobile-nang-cap-phien-ban-1013

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.3

  Thông tin cập nhật: [Danh Tướng] Ra mắt tính năng "Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm tính năng hiện tại có hữu ích hay không Những góp ý của bạn có thể làm tính năng này hoàn thiện và hữu ích hơn" [Chính Tuyến]  Báo hoàn thành khi thất bại trong bí cảnh nhiệm vụ ...

 • auto-vtkt-mobile-nang-cap-phien-ban-1012

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.2

  Thông tin cập nhật: - [Mới] Tính năng Lửa Trại bang hội, về lãnh địa bang khi vào lúc 19:15 - [Nâng cấp] Nhiệm vụ chính tuyến: Tự mở tab nhiệm vụ để chạy nhiệm vụ - [Sửa] Phó Bản tổ đội không chạy được - [Nâng cấp] Phó Bản tổ đội cho tùy chọn ...

 • auto-vtkt-mobile-nang-cap-phien-ban-1010

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

    Thông tin cập nhật: - [Nâng cấp] Luyện công: Tự xin vào đội khi chưa có đội, lập đội nếu không có đội nào ở gần - [Nâng cấp] Danh sách hoạt động: Click phải chọn "Bật tất cả", "Tắt tất cả", "Reset trạng thái hoàn thành" - [Sửa] Một số lỗi luyện công ...

 • auto-vtkt-mobile-nang-cap-phien-ban-1009

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.9

  Thông tin cập nhật:- [Thêm] Minh Chủ Võ Lâm 12:30, 19:30 - [Thêm] Bạch Hổ Đường 11:00, 15:00 - [Thêm] Chiến Trường Tống Kim 16:30, 20:30, 22:30   Link:http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-vtkt-mobile-nang-cap-phien-ban-1007

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.7

    Thông tin cập nhật:- [Thêm] Thí luyện giang hồ - [Sửa] Kẹt mở bản đồ - [Sửa] Thương hội báo hoàn thành khi chuyển map - [Sửa] Tình trạng không di chuyển do mở bản đồ - [Nâng cấp] Nhật ký ghi chi tiết hoạt động hơn Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-vtkt-mobile-nang-cap-phien-ban-1006

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.6

    Thông tin cập nhật: - Thêm nhật ký hoạt động - Về khu an toàn trước khi tìm kho báu, tàng bảo đồ - Vị trí luyện công, lưu lại danh sách 5 vị trí cũ, click đúp để chọn lại vị trí - Vị trí luyện công, bấm nút áp dụng cho tất ...

 • auto-vltk-mobile-cap-nhat-phien-ban-version-1005

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cập nhật phiên bản 1.0.0.5

  Thông tin cập nhật: - Thêm tính năng đổi rương (trong hoạt động Bang hội)- Thêm tính năng Chiêu mộ miễn phí (trong tùy chọn Phúc lợi)- Thêm tính năng nhận Ủy thác (trong tùy chọn Phúc lợi)- Bí cảnh tổ đội, Tìm kho báu sẽ về khu an toàn hoặc Tương Dương trước khi chạy ...

 • auto-vltk-mobile-cap-nhat-phien-ban-version-1004

  Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cập nhật phiên bản 1.0.0.4

  Thông tin cập nhật: - Sửa lỗi tìm không thấy Tàng Bảo Đồ trong túi- Sửa lỗi chạy chính tuyến- Sửa lỗi giao diện tính năng- Sửa lỗi Luyện công- Sửa lỗi không xử lý bảng nhận phúc lợi và tắt bảng phúc lợi- Sửa lỗi bí cảnh tổ đội- Thêm 2 bí cảnh Tàng ...