Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.3

Thông tin cập nhật:

[Danh Tướng] Ra mắt tính năng
"Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm tính năng hiện tại có hữu ích hay không
Những góp ý của bạn có thể làm tính năng này hoàn thiện và hữu ích hơn"

[Chính Tuyến]  Báo hoàn thành khi thất bại trong bí cảnh nhiệm vụ
"Chức năng chính tuyến hay xảy ra tình trạng vào bí cảnh nhiệm vụ và thất bại rồi chạy lại liên tục, 
thế nên chúng tôi chỉnh sửa để hoạt động tạm dừng khi không đủ lực chiến"

[Tìm Kho Báu] Rời đội để tìm kho báu


 

 

Bình luận