Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.9

Thông tin cập nhật:

- [Thêm] Minh Chủ Võ Lâm 12:30, 19:30

- [Thêm] Bạch Hổ Đường 11:00, 15:00
- [Thêm] Chiến Trường Tống Kim 16:30, 20:30, 22:30 


Link:
http://beta.vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

Bình luận