• Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.9

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.9

  Thông tin cập nhật - Bổ sung tiện ích đổi pet panda và devil. - Sửa lỗi Kanturu. - Sửa lỗi một số trường hợp không đánh boss mà đánh người chơi. Link tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY   Vieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.8

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.8

  Thông tin cập nhật - Bổ sung hoạt động kanturu. - Sửa lỗi Lost of trial và thêm tùy chọn khu vực để di chuyển đến đúng vị trí. - Sửa lỗi boss liên server và chaos castle. - Bổ sung sử dụng giày bay ở NV chính tuyến. - Sửa lỗi khi đang đánh ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.7

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.7

  Thông tin cập nhật - Bổ sung Boss VIP. - Thêm nhận thưởng EXP Offline. - Cập nhật sau khi game updateLink tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY Vieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.6

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.6

  Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa 1 số trường hợp Boss Guild đánh 2 lần không tham gia hoặc qua ngày tự làm. - Thêm hoạt động Kalima,đào kho báu. - Thêm nhận thưởng đấu trường. - Bổ sung tùy chọn bán đồ khi train,thêm tùy chọn giới hạn cấp boss cá nhân. - ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.5

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.5

  Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa lỗi Boss Guild và Crywolf. Vieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.4

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.4

  Thông tin cập nhật- Thêm hoạt động Ilussion Temple,CryWolf- Thêm tùy chọn map trong Lands of Land Link tải auto: https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.3

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.3

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi 1 số trường hợp không train sau khi đi boss. - Sửa một số lỗi nhỏ khác. Link tải auto: https://goo.gl/6gjmFYVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.2

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.2

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss guild. - Sửa lỗi một số trường hợp không train khi có check vào boss guild.   Link tải auto: https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.1

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.1

  Thông tin cập nhật- Update phiên bản sau update. Link tải auto: https://goo.gl/6gjmFYVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

  Thông tin cập nhật - Thêm tùy chọn sử dụng EXP khi đi devil square, land of trial. - Sửa lỗi nhầm map ở land of trials tầng 2. - Sửa lỗi không chọn đúng thiết lập bảng skill boss ngoài thành và sử dụng giày bay. - Thêm hoạt động boss guild. - Sửa ...