Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.7

 

Thông tin cập nhật:

- [Thêm] Thí luyện giang hồ
- [Sửa] Kẹt mở bản đồ
- [Sửa] Thương hội báo hoàn thành khi chuyển map
- [Sửa] Tình trạng không di chuyển do mở bản đồ
- [Nâng cấp] Nhật ký ghi chi tiết hoạt động hơn

Link:http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

Bình luận