Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.6

 

Thông tin cập nhật:
- Thêm nhật ký hoạt động
- Về khu an toàn trước khi tìm kho báu, tàng bảo đồ
- Vị trí luyện công, lưu lại danh sách 5 vị trí cũ, click đúp để chọn lại vị trí
- Vị trí luyện công, bấm nút áp dụng cho tất cả để lưu vị trí cho các nhân vật khác.
- Sửa một số lỗi xử lý cửa sổ tính năng
- Thêm tính năng nhận lì xì (đang thử nghiệm)


Link:http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

Bình luận