Auto Đại Kiếm Vương nâng cấp phiên bản v1.0.0.8

Thông tin cập nhật:

- Sửa lỗi một số chức năng (Hộ tống x2, Boss TG,Liên Server 1vs1)
- Thêm tùy chọn hồi sinh tại chổ.


Link: http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

Bình luận