Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.2

Thông tin cập nhật:

- [Mới] Tính năng Lửa Trại bang hội, về lãnh địa bang khi vào lúc 19:15
- [Nâng cấp] Nhiệm vụ chính tuyến: Tự mở tab nhiệm vụ để chạy nhiệm vụ
- [Sửa] Phó Bản tổ đội không chạy được
- [Nâng cấp] Phó Bản tổ đội cho tùy chọn mời thành viên bang hội


Link:http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

Bình luận