• Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  Thông tin cập nhật  - Fix nhặt trang bị - tiền Link:http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản V1.0.3.4

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản V1.0.3.4

  Thông tin cập nhật:   -Fix luyện trang bị khi túi đầy lúc đang đánh Boss Link: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo!   ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  Thông tin cập nhật:- Cập nhật menu copy tên bang hội Link: http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  Thông tin cập nhật - Fix check license khi nhấn F3 - Sai tên Boss Đà La Đại Đạo - Tần Vương Vieauto kính báo Link Auto : http://beta.vieauto.com/san-pham.html ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.1

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.1

  Thông tin nâng cấp:  - Cập nhật boss Luân Hồi Điện  2- Fix- nâng cấp các chức năng boss Link: Tải ngayVieauto kính báo ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.8

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.8

  Thông tin cập nhật- Cập nhật Boss Luân Hồi Điện - CS1 CS2. Link hướng dẫn: https://goo.gl/z2yWcnVieauto kính báo! ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.6

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.6

  Thông tin nâng cấp - Cập nhật luyện tháp tầng 15.- Tùy chỉnh luyện trang bị khi đầy túi lúc đánh Boss. Vieauto kính báo! ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.3

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.3

  Thông tin nâng cấp- Săn boss Tần Vương Địa Cung- Tùy chọn hồi sinh.- Tự chuyển kênh. ✨Link:https://goo.gl/nntwcb Vieauto kính báo ...

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.2

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.2

  Thông tin nâng cấp - Fix lỗi tự động kích hoạt license nhân vật.- Fix lỗi một số lúc nhận sai tên nhân vật.- Fix login game.- Fix không check được nhiệm vụ. Vieauto kính báo ...

 • Thu Phí Auto Nhất Thống Giang Hồ

  Thu Phí Auto Nhất Thống Giang Hồ

  Thân gửi Quý Khách Hàng, Sau thời gian phát triển tính năng Auto NTGH và phát hành miễn phí để dùng thử, trãi nghiệm và tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng. Vieauto đến nay xin thông báo thu phí sản phẩm này, các bạn được dùng thử bản full tính năng. Bảng ...