Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

 

Thông tin cập nhật:

- [Nâng cấp] Luyện công: Tự xin vào đội khi chưa có đội, lập đội nếu không có đội nào ở gần
- [Nâng cấp] Danh sách hoạt động: Click phải chọn "Bật tất cả", "Tắt tất cả", "Reset trạng thái hoàn thành"
- [Sửa] Một số lỗi luyện công
Link:http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

Bình luận