Auto VTKT Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

Thông tin cập nhật:

- [Nâng cấp] Luyện công: Tự xin vào đội khi chưa có đội, lập đội nếu không có đội nào ở gần
- [Nâng cấp] Danh sách hoạt động: Click phải chọn "Bật tất cả", "Tắt tất cả", "Reset trạng thái hoàn thành"
- [Sửa] Một số lỗi luyện công


Bình luận