• Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.3

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.3

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi 1 số trường hợp không train sau khi đi boss. - Sửa một số lỗi nhỏ khác. Link tải auto: https://goo.gl/6gjmFYVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.2

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.2

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss guild. - Sửa lỗi một số trường hợp không train khi có check vào boss guild.   Link tải auto: https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.1

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.1

  Thông tin cập nhật- Update phiên bản sau update. Link tải auto: https://goo.gl/6gjmFYVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

  Thông tin cập nhật - Thêm tùy chọn sử dụng EXP khi đi devil square, land of trial. - Sửa lỗi nhầm map ở land of trials tầng 2. - Sửa lỗi không chọn đúng thiết lập bảng skill boss ngoài thành và sử dụng giày bay. - Thêm hoạt động boss guild. - Sửa ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.8

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.8

    Thông tin cập nhật - Thêm hoạt động boss liên server. - Thêm tùy chọn tổ đội và dùng exp khi train. - Dùng đá dịch chuyển khi đi boss. Tải auto:http://bit.ly/2xTFYkHHướng dẫn sử dụng:http://vieauto.com/huong-dan.htmlVieauto kính báo!   ...

 • Cập nhật tính năng báo lỗi trên Auto MU Online Web

  Cập nhật tính năng báo lỗi trên Auto MU Online Web

  Hướng dẫn sử dụng:B1: Vào Auto chọn mục Báo lỗi B2. Nhập thông tin cần báo ( Tiêu đề, Nội dung báo lỗi). Sau đó chọn "Báo lỗi" B3. Báo lỗi thành công sẽ xuất hiện bảng sau: B4. Sau đó vào thư mục Auto --> file Report --> file Reporrt.zip 1. 2.   3.  B5. Gửi ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.6

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.6

  Thông tin cập nhật- Tự đăng nhập lại khi bị lỗi đăng nhập .- Thêm hoạt động đấu trường,lost of land,chaos castle,land of trial,nhận phúc lợi. - Tải auto:http://bit.ly/2xTFYkH- Hướng dẫn:http://vieauto.com/huong-dan.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.5

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.5

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi thiết lập nhặt đồ trong boss .- Sửa một số lỗi nhỏ khác. Tải ngay:http://bit.ly/2xTFYkHVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.4

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.4

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi đăng nhập. Tải auto:http://bit.ly/2xTFYkHHướng dẫn:http://vieauto.com/huong-dan.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.2

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.0.2

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi đăng nhập 99%.- Thêm chức năng Boss Tinh Anh. Tải ngay:http://bit.ly/2xTFYkHVieauto kính báo!   ...