• auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1024

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.4

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss arete - Sửa lỗi không lưu thiết lập. - Thêm tùy chọn đi kanturu 1 mình. Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1021

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.1

  Thông tin cập nhật - Nâng cấp chức năng CryWolf. - Thêm tiện ích nhận thư. - Thêm chức năng tự mời người khác tổ đội. - Sửa một số lỗi nhỏ khác.   Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1019

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.9

  Thông tin cập nhật - Bổ sung tiện ích đổi pet panda và devil. - Sửa lỗi Kanturu. - Sửa lỗi một số trường hợp không đánh boss mà đánh người chơi. Link tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY   Vieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1018

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.8

  Thông tin cập nhật - Bổ sung hoạt động kanturu. - Sửa lỗi Lost of trial và thêm tùy chọn khu vực để di chuyển đến đúng vị trí. - Sửa lỗi boss liên server và chaos castle. - Bổ sung sử dụng giày bay ở NV chính tuyến. - Sửa lỗi khi đang đánh ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1017

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.7

  Thông tin cập nhật - Bổ sung Boss VIP. - Thêm nhận thưởng EXP Offline. - Cập nhật sau khi game updateLink tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY Vieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1016

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.6

  Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa 1 số trường hợp Boss Guild đánh 2 lần không tham gia hoặc qua ngày tự làm. - Thêm hoạt động Kalima,đào kho báu. - Thêm nhận thưởng đấu trường. - Bổ sung tùy chọn bán đồ khi train,thêm tùy chọn giới hạn cấp boss cá nhân. - ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1015

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.5

  Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa lỗi Boss Guild và Crywolf. Vieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1014

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.4

  Thông tin cập nhật- Thêm hoạt động Ilussion Temple,CryWolf- Thêm tùy chọn map trong Lands of Land Link tải auto: https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1013

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.3

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi 1 số trường hợp không train sau khi đi boss. - Sửa một số lỗi nhỏ khác. Link tải auto: https://goo.gl/6gjmFYVieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1012

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.2

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss guild. - Sửa lỗi một số trường hợp không train khi có check vào boss guild.   Link tải auto: https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...