Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.8

Thông tin cập nhật

- Bổ sung hoạt động kanturu.
- Sửa lỗi Lost of trial và thêm tùy chọn khu vực để di chuyển đến đúng vị trí.
- Sửa lỗi boss liên server và chaos castle.
- Bổ sung sử dụng giày bay ở NV chính tuyến.
- Sửa lỗi khi đang đánh boss hoàng kim thì bay sang boss ngoài thành và ngược lại.
Link tải Auto: https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo!

Bình luận