Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.1

Thông tin cập nhật

- Nâng cấp chức năng CryWolf.
- Thêm tiện ích nhận thư.
- Thêm chức năng tự mời người khác tổ đội.
- Sửa một số lỗi nhỏ khác.


 

Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYm
Vieauto kính báo!

Bình luận