Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.6

Thông tin cập nhật

- Chỉnh sửa 1 số trường hợp Boss Guild đánh 2 lần không tham gia hoặc qua ngày tự làm.
- Thêm hoạt động Kalima,đào kho báu.
- Thêm nhận thưởng đấu trường.
- Bổ sung tùy chọn bán đồ khi train,thêm tùy chọn giới hạn cấp boss cá nhân.
- Thêm tùy chọn đối thủ lực chiến thấp hơn trong đấu trường,mua vé devil và blood bằng Gem khóa.


 

Vieauto kính báo!

Bình luận