Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.9

Thông tin cập nhật

- Bổ sung tiện ích đổi pet panda và devil.
- Sửa lỗi Kanturu.
- Sửa lỗi một số trường hợp không đánh boss mà đánh người chơi.
Link tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY

 
Vieauto kính báo!

Bình luận