Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.4

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi boss arete
- Sửa lỗi không lưu thiết lập.
- Thêm tùy chọn đi kanturu 1 mình.
Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYm
Vieauto kính báo!

Bình luận