• Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.5

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.5

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi Nhiệm vụ bị treo ở Công Tế Đàn- Sửa lỗi không vào được một số hoạt động khi ở map đặc biệt.- Sửa lỗi bị treo ở phó bản Trang bị. Tải ngay:https://goo.gl/nebRLxVieauto kính báo! ...

 • Thông báo mở gói Vip 2 Auto Thần Tiên Kiếp

  Thông báo mở gói Vip 2 Auto Thần Tiên Kiếp

  Thân gửi Quý Khách Hàng,VIEAUTO trân trọng gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Khách Hàng đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm Auto Thần Tiên Kiếp trong suốt thời gian qua. Nhằm mục đích duy trì bảo dưỡng và hoàn thiện hơn nữa các tính năng, VIEAUTO thông báo đến Quý Khách Hàng từ 10h ngày 22- ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.3

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.3

  Thông tin cập nhật - Thêm tính năng Hoạt động Công Thành - Sửa lỗi chức năng  Đấu pháp đài - Sửa lỗi chức năng Nhận phúc lợi - Cập nhật gói VIP 2          Tải ngay:  https://goo.gl/nebRLxVieauto kính báo!   ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.2

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.2

  Thông tin cập nhật - Bổ sung Ma giới bí cảnh. - Sửa một số lỗi nhỏ. Tải ngay:https://goo.gl/nebRLxVieauto kính báo! ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.1

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.1

  Thông tin cập nhật - Cài đặt chức năng Boss Trung lập đến trước thời gian xuất hiện Boss- Sửa lỗi chức năng Công Tế Đàn hoàn thành nhưng không kết thúc nhiệm vụ.- Sửa lỗi chức năng Đấu Pháp đài bị đứng yên khi chọn đối thủ.- Sửa lỗi một số hoạt không không ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.0

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.0

  Thông tin nâng cấp- Thêm chức năng phó bản Nữ Thần - Thêm chức năng phó bản Long Mạch - Thêm chức năng Hoạt động Thi Câu Cá - Thêm chức năng hoạt động Ngai Vàng -Thêm chức năng hoạt động Khiêu Chiến - Thêm chức năng hoạt động Tộc Chiến - Thêm chức năng ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.9

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.9

  Thông tin cập nhật: - Thêm nhóm hoạt động Chiến Sự và Tế Đàn - Thêm hoạt động Boss Trung Lập. Tải ngay:https://goo.gl/aaQGfeVieauto kính báo!   ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.7

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.7

  Thông tin nâng cấp - Sữa lỗi chức năng Phó bản Liên SV không chạy. - Sữa lỗi Phó bản Pháp Bảo không dừng khi chưa đủ cấp độ qua Ải kế tiếp.   Link tải: https://goo.gl/haFhpzVieauto kính báo! ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.6

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.6

  Thông tin nâng cấp- Sữa lỗi chức năng Boss Tinh Anh xong hoạt động không thoát ra . Link tải: https://goo.gl/nebRLxVieauto kính báo! ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.5

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.5

    Thông tin cập nhật - Sữa lỗi chức năng Boss Tinh Anh xong hoạt động không thoát ra . Link tải:https://goo.gl/nebRLxVieauto kính báo!   ...