Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.4.0

Thông tin cập nhật
- Bổ sung hoạt động Chiến trường vinh dự.
- Thêm thời gian nhặt đồ Boss  Xếp hạng ,Boss Ma giới, Boss Thế giới, Boss Quốc Gia.

Tải ngay:https://goo.gl/aaQGfe
Vieauto kính báo!

Bình luận