Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.4.2

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi hoạt động Ma giới Bí Cảnh
-Thêm cài đặt hồi sinh  sử dụng vàng 
-Cập nhật lại chức năng  Chiến trường Vinh dự .
-Sửa lỗi một số chức năng khác..


Tải ngay:https://goo.gl/aaQGfe
Vieauto kính báo!

Bình luận