Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.4.3

Thông tin cập nhật
- [Cập nhật] chức năng Kỳ Ngộ chỉ nhặt rương Hoàng Kim

- [Sửa lỗi] Chức năng Vòng loại.

 

Tải ngay:https://goo.gl/aaQGfe
Vieauto kính báo!

Bình luận