Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.
auto-kiemvu

Kiếm Vũ

Auto KiemVu

2.1.0.7

Trả phíXem giá

Auto KiemVu - Auto Game Kiếm Vũ Giang Hồ - 360game

Mô tả

 

Tổng Hợp Tính năng Auto Kiếm Vũ Giang Hồ


 


Tính năng miễn phí
- Suối Exp
- Hộ tống x2
- NV Chính Tuyến
- NV Ngày
- NV Bang
- NV Thưởng
- NV Đào Kho Báu
- Train x2

Tính năng có phí
- Auto PK 
- F6 - ComboSkill
- F7 -Nhảy khi PK
- F8 - Bỏ qua cùng Bang khi PK
- Hào môn đấu bảo
- Đào Kho Báu
- Thủ Vệ Kinh Thành
- Tự động nhặt rương và đánh quái
- Boss Thế Giới
- Tham gia tất cả các Boss TG được chọn
- Chỉ sử dụng Thần Hành Ngoa
- Sử dụng hồi sinh nhanh để ks Dame Boss
- Boss Liên Server
   + Tham gia tất cả các Boss Liên Server được chọn
   + Chỉ sử dụng Thần Hành Ngoa
   + Sử dụng hồi sinh nhanh để ks Dame Boss
- Boss Bang
- Giang Hồ Chiến
   + Tự động vào khi đến giờ
   + Tự PK & Hồi sinh an toàn
- Hoa Sơn Chiến
- Bang Tranh Bá
- Tự động vào khi đến giờ
- Di chuyển và pk có tính toán
- Lãnh Địa Chiến
   + Tự động vào khi đến giờ
   + Tự PK & Hồi sinh an toàn
   + Di chuyển và pk có tính toán
- Chế độ phòng thủ
- Chọn Khu vực theo cài đặt & ngẫu nhiên khi đầy
- Tranh Xếp Hạng
   + Tự khiêu chiến
   + Kiểm tra hết thời gian chờ thì vào Khiêu chiến tiếp
- Đấu Liên Server
   + Tự động vào khi đến giờ
   + Khiêu chiến liên tục
- Vấn đáp
   + Lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai
- Phó Bản Liên Server
   + Đi một mình
   + Tạo Phòng hoặc Vào Nhanh PT
   + Tiếp tục hoặc dừng khi đủ 50 lần Phó Bản
- Phó Bản Tăng Bậc
   + Thực hiện tất cả Phó Bản Tăng Bậc
   + Với các Vip 4 trở lên được + thêm lần đi Phó Bản Tăng Bậc, click vào chữ V màu xanh báo đã hoàn thành để reset trạng thái để auto tiếp tục đi thêm.
- PB La Ma
   + Tự khiêu chiến La Ma
   + Đánh đến ải cao nhất bạn có thể đi được
- PB Bang
- PB VIP
- Đấu Liên Server
- Thẻ Ngoài Thành
- 2vs4
- Tiện Ích
+ Ẩn các hiệu ứng làm nhẹ game
 Điểm danh hằng ngày
 Quà Online
 Nhận lợi ích
 Hộp toàn cơ
 Tự dùng Tâm Pháp.

VIEAUTO kính báo