Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Hỗ trợ khách hàng

Thời gian hỗ trợ
Từ thứ 2 - Chủ Nhật:   Buổi sáng: 8h00 - 11h30   Buổi chiều: 14h00 - 17h30   Buổi tối: 20h00 - 22h00
Hỗ trợ qua Facebook
Hỗ trợ qua UltraViewer

Phần mềm điều khiển máy tính từ xa UltraViewer sẽ giúp hỗ trợ viên kết nối để kiểm tra vấn đề xảy trên máy tính của bạn. Sau khi cài đặt, hãy gửi ID và Mật khẩu UltraViewer của bạn cho hỗ trợ viên (nếu có yêu cầu) để được hỗ trợ.