Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.4.2

Thông tin cập nhật

- [Sửa] Mở Tu Luyện châu khi có bình chọn sư huynh/sư tỷ
- [Sửa] Vận tiêu Miêu Lĩnh chạy qua Kiếm Các Thục Đạo
- [Sửa] Dùng Hồi thành thạch sẽ tự đóng Tiệm Tùy Thân, Hàng Đấu giá trước khi dùng phù.
- [Sửa] Đóng tính năng Tuần Lộc Rong Chơi
- [Nâng cấp] Theo sau đội trưởng: tự theo vào kỳ ngộ bí cảnh.Vieauto kính báo!

Bình luận