Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.4.3

Thông tin cập nhật

- [Mới] Tự đăng nhập, Tùy chọn tự chọn nhân vật (checkbox ngay sau tên nhân vật)
- [Mới] VIP nhặt rương - thử nghiệm nhặt rương đấu phái.
- [Sửa] Ko chuyển PK ở các map Hắc Mộc Nhai, map hoạt động


 


Vieauto kính báo!

Bình luận