Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.5.6

Thông tin cập nhật
- Cập nhật sửa lỗi vận tiêu, boss tinh anh, câu cá.
- Thêm tính năng Exp Tinh Linh.


Vieauto kính báo!

Bình luận