Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.7

Thông tin cập nhật
- [Chỉnh] Tăng độ nhạy bán kim phiến lên 0.1s (bản cũ 0.5s)
- [Mới] Báo danh Chu Nguyên Mộ


Vieauto kính báo!

Bình luận