Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.6

Thông tin cập nhật
- [Sửa] Không hoàn thành vận tiêu dù đã hết lượt
- [Sửa] Vấn đáp lvl tham gia cấp 28 - 99
- [Sửa] Lỗi không lưu thiết lập VIP(bán kim phiến, tranh rương, tắt spam)
- [Chỉnh] Bỏ qua nhặt Linh Chi Mệnh Hoàn nếu level dưới 100


Vieauto kính báo!

Bình luận