Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.7

 

Thông tin cập nhật
- Thêm hoạt động Rương Thiên Giáng.
- Thêm chọn kênh trong hoạt động đánh boss trùng thiên.Linhk:https://goo.gl/Kt8WuD
VIEAUTO kính báo

 

Bình luận