Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.8

Thông tin cập nhật:

- Chỉnh sửa hoạt động Phe chiến liên serve.
- Tăng thời gian hoạt động boss thế giới lên  30 phút.
- Sửa lỗi không nhặt đồ ở phó bản nhóm u minh cung.
- Thêm tùy chọn thời gian chờ ở hoạt động siêu boss.


Linhk:https://goo.gl/Kt8WuD
VIEAUTO kính báo

 

Bình luận