Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.2\

Thông tin cập nhật
- Thêm chức năng đi boss tế đàn.
- Đi đến đánh boss khi còn sống hoặc sắp xuất hiện trong vòng 20s.


Link:http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

Bình luận