Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.4

Thông tin cập nhật
- Sửa độ ưu tiên khi có hoạt động x3 và  boss thế giới.
- Nâng cấp chức năng train quái.
- Nâng cấp chức năng câu cá.

Link:https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!

Bình luận