• Auto Đại Kiếm Vương cập nhật phiên bản 1.0.1.3

  Auto Đại Kiếm Vương cập nhật phiên bản 1.0.1.3

  (03/07/2017)

  Thông Tin Cập Nhật: - Sửa lỗi không thoát khỏi bản đồ Boss thế giới khi kết thúc hoạt động.- Bổ sung hoạt động Bang Tranh Bá.- Sửa lỗi bị lag khi treo máy ở...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.6

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.6

  (30/06/2017)

  Thông tin cập nhật: - Bấm F2 để dừng auto khi muốn chat - Sửa lỗi không đủ cấp khi đi khiêu chiến,phó bản tăng bậc, danh tướng. Link: http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!

 • Auto ĐẠI KIẾM VƯƠNG cập nhật phiên bản 1.0.1.0

  Auto ĐẠI KIẾM VƯƠNG cập nhật phiên bản 1.0.1.0

  (30/06/2017)

  Thông tin cập nhật:  - Sửa lỗi một số chức năng (Hộ tống x2, Boss TG,Liên Server 1vs1) - Cập nhật Chức năng Đảo Kho Báu - Thêm tự Dùng hoặc mua thẻ X1,5- X2...

 • Auto TVC nâng cấp phiên bản 1.1.7.2

  Auto TVC nâng cấp phiên bản 1.1.7.2

  (30/06/2017)

  Thông tin cập nhật:- Bổ sung tự sử dụng chức năng X1,5 X2 cho hoạt động Diệt quái X5 Link:https://goo.gl/3vBxPHVieauto kính báo!

 • Auto TVC nâng cấp phiên bản 1.1.7.1

  Auto TVC nâng cấp phiên bản 1.1.7.1

  (29/06/2017)

  Thông tin cập nhật:  - Thêm chức năng Thiên Thư  - Thêm tùy chọn số lần phó bản trang bị Link:https://goo.gl/3vBxPHVieauto kính báo!

 • Auto VTKT Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.7

  Auto VTKT Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.7

  (29/06/2017)

    Thông tin cập nhật:- [Thêm] Thí luyện giang hồ - [Sửa] Kẹt mở bản đồ - [Sửa] Thương hội báo hoàn thành khi chuyển map - [Sửa] Tình trạng không di chuyển do mở...

 • Auto VTKT Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.6

  Auto VTKT Mobile nâng cấp phiên bản 1.0.0.6

  (27/06/2017)

    Thông tin cập nhật: - Thêm nhật ký hoạt động - Về khu an toàn trước khi tìm kho báu, tàng bảo đồ - Vị trí luyện công, lưu lại danh sách 5 vị...

 • Auto Đại Kiếm Vương nâng cấp phiên bản v1.0.0.8

  Auto Đại Kiếm Vương nâng cấp phiên bản v1.0.0.8

  (27/06/2017)

  Thông tin cập nhật: - Sửa lỗi một số chức năng (Hộ tống x2, Boss TG,Liên Server 1vs1)- Thêm tùy chọn hồi sinh tại chổ. Link: http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.2

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.2

  (26/06/2017)

  Thông tin cập nhật - Fix lag trong tần lăng.  - Fix một số tài khoản không chạy được chức năng dù có license. Link:http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.1

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.1

  (24/06/2017)

  Thông tin cập nhật - Đổi thời gian đánh quái trên bãi chức năng Tần Lăng từ phút sang giây- FIx lag bản đồ ngoài thành. Link:http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!