• 19052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1018

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.8

  Thông tin cập nhật: - Fix Boss danh tướng đôi lúc không vào được. - Fix tần lăng khi hết thời gian. - Fix một số tài khoản hiện bảng sao chép tên. Link: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1017

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.7

  Thông tin cập nhật: - Fix Lỗi Danh tướng - Fix lỗi một số trường hợp Dis auto Link:https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...

 • auto-vo-lam-truyen-ky-web-nang-cap-phien-ban-v1016

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.6

  Thông tin cập nhật: - Cập nhật Viêm Đế Tầm Bảo - Fix Truy Nã - Danh Tướng kiểm tra lại - Fix các chức năng không ra được khi ở bản đồ phó bản. Link:https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • 17052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1015

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.5

  Thông tin cập nhật: -Fix Thoát map boss thủ linh khi boss chết hết -Fix trạng thái lưu và kiểm tra license -Vận tiêu bị đánh chết Link hướng dẫn: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • 17052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1014

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.4

  Thông tin cập nhật: -Cập nhật Biện Kinh Tầm Bảo -Cập nhật Phó bản treo máy (tự tổ đội) -Cập nhật Tranh luận kênh thế giới (Lưu ý khi sử dụng) -Cập nhật cho phép tùy chọn lưu tọa độ Tần Lăng -Fix Khiêu chiến Lương Sơn Hội cho phù hợp -FIx boss thủ lĩnh ...

 • 17052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1013

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.3

  Thông tin cập nhật:   -Cập nhật Khiêu chiến -Lương Sơn Hội-Cập nhật Chiến Trường Tống Liêu-Fix một số trường hợp lỗi không sử dụng được kỹ năng. Link:https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • auto-vo-lam-truyen-ky-web-cap-nhat-phien-ban-1012

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.2

  Thông tin cập nhật:- Cập nhật Khiêu chiến - Thiên Tầng Tháp- Cập nhật Khiêu chiến - Thiên Âm Giáo- Cập nhật lọc spam kênh chat- Fix nhiệm vụ sát thủ- Fix các hoạt động không hoạt động- Cập nhật tùy chọn tọa độ luyện công. Link:https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo! ...

 • 15052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1011

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.1

  Thông tin cập nhật - Cập nhật Truy Nã - Boss Danh Tướng - Fix Nhiệm vụ Chính Tuyến - Giày bay - Fix Truy Nã - Boss Thủ Lĩnh      Link hướng dẫn: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • 13052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1009

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.0.9

  Thông tin cập nhật:- Hoạt động Ngồi Thiền Link hướng dẫn:https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1008

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.0.8

  Thông tin cập nhật- Cập nhật Thế Lực 3 phe- Cập nhật Truy Nã - Boss Thũ Lĩnh- Cập nhật tự nhặt cây tiền, kiểm tra lại nhiệm vụ chính tuyến sau 30 phút- Fix Nhiệm vụ Dã Tầu khi hết KNB Link hướng dẫn: https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo! ...