• auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1033

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  Thông tin cập nhật- Bổ sung lại boss. - Bổ sung lại HĐ chiến alca.     Vieauto kính báo!   ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1032

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  Thông tin cập nhật- Update sau phiên bản mới. Vieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1030

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.3.0

  Thông tin cập nhật- Thêm hoạt động Chiến Alca- Bổ sung 1 số boss ngoài thành- Link tải: http://vieauto.com/san-pham.html Vieauto kính báo!   ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1029

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.9

  Thông tin cập nhật - Thêm hoạt động lãnh chúa. - Thêm quay pha lê trong đào kho báu.     Vieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1025

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.5

  Thông tin cập nhật - Thêm tùy chọn tự xóa Cache IE. - Tự nhận lời mời tổ đội vs tên chỉ định. - Thêm tự động mời người chơi khi đi boss và land of trials - Thêm lựa chọn không nhận EXP offline. Vieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1024

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.4

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss arete - Sửa lỗi không lưu thiết lập. - Thêm tùy chọn đi kanturu 1 mình. Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1021

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.1

  Thông tin cập nhật - Nâng cấp chức năng CryWolf. - Thêm tiện ích nhận thư. - Thêm chức năng tự mời người khác tổ đội. - Sửa một số lỗi nhỏ khác.   Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1019

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.9

  Thông tin cập nhật - Bổ sung tiện ích đổi pet panda và devil. - Sửa lỗi Kanturu. - Sửa lỗi một số trường hợp không đánh boss mà đánh người chơi. Link tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY   Vieauto kính báo! ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1018

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.8

  Thông tin cập nhật - Bổ sung hoạt động kanturu. - Sửa lỗi Lost of trial và thêm tùy chọn khu vực để di chuyển đến đúng vị trí. - Sửa lỗi boss liên server và chaos castle. - Bổ sung sử dụng giày bay ở NV chính tuyến. - Sửa lỗi khi đang đánh ...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1017

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.7

  Thông tin cập nhật - Bổ sung Boss VIP. - Thêm nhận thưởng EXP Offline. - Cập nhật sau khi game updateLink tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY Vieauto kính báo! ...