• Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.9

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.9

  Thông tin cập nhật - Thêm hoạt động lãnh chúa. - Thêm quay pha lê trong đào kho báu.     Vieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.5

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.5

  Thông tin cập nhật - Thêm tùy chọn tự xóa Cache IE. - Tự nhận lời mời tổ đội vs tên chỉ định. - Thêm tự động mời người chơi khi đi boss và land of trials - Thêm lựa chọn không nhận EXP offline. Vieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.4

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.4

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss arete - Sửa lỗi không lưu thiết lập. - Thêm tùy chọn đi kanturu 1 mình. Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.1

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.1

  Thông tin cập nhật - Nâng cấp chức năng CryWolf. - Thêm tiện ích nhận thư. - Thêm chức năng tự mời người khác tổ đội. - Sửa một số lỗi nhỏ khác.   Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.9

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.9

  Thông tin cập nhật - Bổ sung tiện ích đổi pet panda và devil. - Sửa lỗi Kanturu. - Sửa lỗi một số trường hợp không đánh boss mà đánh người chơi. Link tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY   Vieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.8

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.8

  Thông tin cập nhật - Bổ sung hoạt động kanturu. - Sửa lỗi Lost of trial và thêm tùy chọn khu vực để di chuyển đến đúng vị trí. - Sửa lỗi boss liên server và chaos castle. - Bổ sung sử dụng giày bay ở NV chính tuyến. - Sửa lỗi khi đang đánh ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.7

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.7

  Thông tin cập nhật - Bổ sung Boss VIP. - Thêm nhận thưởng EXP Offline. - Cập nhật sau khi game updateLink tải Auto: https://goo.gl/6gjmFY Vieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.6

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.6

  Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa 1 số trường hợp Boss Guild đánh 2 lần không tham gia hoặc qua ngày tự làm. - Thêm hoạt động Kalima,đào kho báu. - Thêm nhận thưởng đấu trường. - Bổ sung tùy chọn bán đồ khi train,thêm tùy chọn giới hạn cấp boss cá nhân. - ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.5

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.5

  Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa lỗi Boss Guild và Crywolf. Vieauto kính báo! ...

 • Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.4

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.1.4

  Thông tin cập nhật- Thêm hoạt động Ilussion Temple,CryWolf- Thêm tùy chọn map trong Lands of Land Link tải auto: https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo! ...