Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.5

Thông tin cập nhật
- Thêm tùy chọn tự xóa Cache IE.
- Tự nhận lời mời tổ đội vs tên chỉ định.
- Thêm tự động mời người chơi khi đi boss và land of trials
- Thêm lựa chọn không nhận EXP offline.

Vieauto kính báo!

Bình luận