Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Hướng dẫn sử dụng Auto Gunny

 

Hướng dẫn sử dụng GunnyBoss 

  • Hướng dẫn Bắn/Bay1. Thiết lập Buff Dame
- Chọn tên nhân vật---> Chọn Tab Buff Dame--> Chọn dame cần buff
- Thiết lập Dame cho Pet làm tương tự.

Sau khi chọn xong, vui lòng tick vào để hoạt động.2. Hướng dẫn bắn: 

- Quan sát ở Mục Tiêu để xem đã xác định đúng mục tiêu cần bắn chưa ? 
- Mục tiêu được đánh dấu ở minimap, đường đạn chính xác ngay mục tiêu.
- Trong khi nhấn ↑↓ để chỉnh góc, đường đạn cũng được thay đổi theo cho phù hợp với góc
- Nhấn F5 để tính lực bắn, F6 để tự kéo lực.


3. Hướng dẫn bắn Không cần Mini-Map 

- Giữ phím Ctrl và Cick chuột trái lên Nhân vật(hoặc vị trí muốn bắn) ở bản đồ lớn để xác định vị trí và lực cần bắn.

- Bấm F6 để tự kéo lực.
  • Hướng Dẫn Boss RỒNG - Bóng Đá - GUILD


1. Boss Rồng
- Kiểm tra góc của vũ khí đang mang.
- Chọn trên auto góc phù hợp
- Kích vào biểu tượng Boss Rồng trên auto--> đến giờ có Boss auto tự vào(xem thiết lập Buff dame + dame pet)

2. Boss Bóng Đá + Boss GUILD
- Kích vào biểu tưởng Boss, đến giờ auto tự vào.
VIEAUTO Kính Báo