Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[Hướng dẫn] gia hạn sử dụng

 

  • Các bạn chọn Auto/Trợ Giúp ->Quản Lý Tài Khoản
  • Đăng nhập tài khoản Auto của các bạn vào


 

 

 

  • Chọn license muốn gia hạn để thao tác 

Chúc các bạn thành công.