Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[Hướng dẫn] lấy tên nhân vật

Hướng dẫn lấy tên nhân vật
Chính Xác 100%  • Bước 1, Mở Auto, đăng nhập để vào Game  
  • Bước 2, Trên Cửa Sổ Game hiện lên, các bạn chọn Tab Trợ Giúp -> Chọn Copy Tên Nhân vật để lấy chính xác 100% tên nhân vật trong game của mình.

 


  • Chọn OK
Sau đó copy tên nhân vật vào phần đăng nhập của Auto để đăng nhập vào game nhé.