Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[Hướng dẫn] lấy mã máy

Hướng dẫn xem Mã Máy hiện tại trên Auto


  • Bước 1, Bật Auto để hiển thị bảng Tài Khoản VIEAUTO.COM  • Bước 2, Chọn Mở Rộng  • Bước 3, Xem Mã máy hiện tại của máy bạn đang dùngCác trường hợp cài lại win, ghost, thay đổi ổ cứng, main, thay đổi Nhà Cung Cấp Mạng Internet, thay đổi địa chỉ Card Mạng hoặc đăng ký máy này dùng máy khác thì Auto sẽ báo là bạn chưa đăng ký sử dụng...

Các bạn copy Mã Máy này để báo lại hỗ trợ viên đễ được hỗ trợ đổi mã khi cần thiết.