Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[Hướng dẫn] Nạp xu

 

  • Để nạp thẻ trên Auto, các bạn bật Auto, chọn Trợ Giúp, Đăng nhập vào Quản Lý Tài Khoản

 


  • Chọn Nạp Xu  • Chọn Loại thẻ và nhập Seri và Mã Thẻ  • Kiểm tra cẩn thận xem đúng chưa để nạp 1 phát được luôn các bạn nhé


 

Chúc các bạn thành công