Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[Hướng dẫn] kích hoạt Auto

  • Các bạn đăng nhập vào Auto
  • Chọn Tab Đăng nhập -> Thêm để đăng nhập vào game


  • Gõ Thông Tin

  • Mua License và Kích Hoạt

  • Chọn Trợ Giúp -> Quản Lý Tài Khoản


 

  • Mua License
 
  • Đặt Mua  • Kích hoạt license để sử dụng


  • Lấy thông tin về Bang Hội ở đây
 


Mua Auto cho Nhân Vật:
- Vào Auto để copy Tên Nhân Vật

Mua Auto theo máy:
- Chọn Sử dụng mã máy hiện tại

Mua Auto theo Bang Hội:
- Vào Auto để copy Tên Bang Hội

  • Tên Nhân vật trên Auto có màu xanh là kích hoạt thành công các bạn nhé.

 

 

Thân ái,
VIEAUTO CSKH