Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[Hướng Dẫn] Tải auto

  • Các bạn chọn Tab SẢN PHẨM 


 

 

  • Click Tải xuống 


 

  • Save lại


 

  • Xem thư mục auto đã tải về


 

Giải nén Auto

 

 

  • Chạy file AutoUpdate để cập nhật bản auto mới nhất


 

  • Auto đã mở lên  • Đổi trình duyệt để thử lại nếu ko tải được Auto


VIEOAUTO CSKH,

Thân ái.