Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[THÔNG BÁO] Cập Nhật Auto Trường Sinh Quyết phiên bản 1.2.0.0

Auto Trường Sinh Quyết phiên bản 1.2.0.0 cập nhật các tính năng:

  • Bạch Hổ Đường
  • Chiến Trường
  • Đoạt Bảo Kỳ Binh
  • Linh Sủng Bạo Tẩu
  • Tối ưu các tính năng Auto ổn đinh và xử lý mượt hơn.

Hướng dẫn sử dụng: 
http://vieauto.com/vieauto/threads/126755-HUONG-DAN-Huong-dan-su-dung-Auto-Truong-Sinh-Quyet
Hiện tại Auto đang trong thời gian phát triển nên các đóng góp tích cực sẽ được ghi nhận và nhận nhiều ưu đãi từ Vieauto. Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn. 

Vieauto trân trọng thông báo!