Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[THÔNG BÁO] NGỪNG PHÁT HÀNH VÀ TIẾN HÀNH ĐỀN BÙ LICENSE NGẠO KIẾM VÔ SONG 2

Chào các bạn, hiện tại theo như thông báo ngày 26/04 thì do phía tác giả ngừng cung cấp dịch vụ nên phía Vieauto sẽ chính thức ngừng hỗ trợ sản phẩm Auto Ngạo Kiếm Vô Song 2.

- Đối với các 
License còn hạn sử dụng tính từ ngày 10/05/2018 Vieauto sẽ tiến hành bồi thường lại XU Vieauto dựa trên số ngày license còn sử dụng.

- Để tiến hành nhận đền bù các bạn có thể gởi yêu cầu thông tin đến 
Hotro.vieauto@yahoo.com với nội dung:
Tiêu Đề: Yêu Cầu đền bù License NKVS2 
ID Vieauto: (tên tài khoản vieauto)
Loại License: (Máy, Nhân Vật)
Thời hạn sử dụng: (30 Ngày, 90 Ngày, 365 Ngày)
Số ngày còn (Tính từ ngày 10/05):

Lưu Ý:
- Thời gian tiếp nhận yều cầu: Từ ngày 10/05/2018 - hết ngày 16/10/2018.
- Sau khi tiếp nhận bộ CSKH sẽ tiến hành đền bù Xu và xóa Licesne NKVS2 hiện tại


Vieauto kính báo!