Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Tài khoản ngân hàng

Hướng dẫn

  Nhằm tăng thêm lợi ích cho khách hàng sử dụng Auto. Vieauto tặng thêm 10% XU VIE cho khách hàng chuyển khoản ngân hàng chỉ với ba bước sau:

  Bước 1: Đến phòng giao dịch ngân hàng, hoặc chuyển tiền qua Internet Banking cho các tài khoản nằm trong danh sách dưới đây với nội dung chuyển khoản: Tên tài khoản VIEAUTO và Auto đang sử dụng.

  Bước 2: Thông báo cho Hỗ trợ viên VIEAUTO sau khi chuyển khoản thành công thông qua fanpage hoặc qua điện thoại, Skype (Thông tin hỗ trợ tại: http://vieauto.com/ho-tro.html) với các nội dung:

  • Ngân hàng thụ hưởng (Tài khoản ngân hàng của VIEAUTO).
  • Tên chủ tài khoản (Người chuyển tiền).
  • Số tiền chuyển khoản.

  Bước 3: VIEAUTO sẽ kiểm tra giao dịch ngân hàng và cộng XU sau khi xác nhận giao dịch thành công. Khách hàng sẽ được cộng xu tương đương với số tiền chuyển khoản + 10% khuyến mãi.

Lưu ý: Khách hàng nên giữ lại chứng từ giao dịch để đảm bảo quyền lợi trong trường hợp khiếu nại khi giao dịch không thành công.

Thông tin ngân hàng