Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.8

Thông tin cập nhật:

- Thêm tùy chọn khi đi phó bản thì không đi hoạt động

- Thêm chức năng đi phó bản kiếm hiệp,nhận phúc lợi
- Thêm tùy chọn kênh và chọn tọa độ luyện công trong phó bản treo máy.Link: 
http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

 

Bình luận