Auto Đại Kiếm Vương cập nhật phiên bản 1.0.1.6

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi không chạy được chức năng Đảo khó báu và Nhận Phúc Lợi

- Thêm Tùy chọn sử dụng giày bay cho các nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ bang , hoạt động Vàng may mắn

 

VIEAUTO Kính Báo

Bình luận