Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.6

Thông tin cập nhật:

- Bấm F2 để dừng auto khi muốn chat
- Sửa lỗi không đủ cấp khi đi khiêu chiến,phó bản tăng bậc, danh tướng.
Link: http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

 

Bình luận