Auto Đại Kiếm Vương cập nhật phiên bản 1.0.1.0

Thông tin cập nhật: 

- Sửa lỗi một số chức năng (Hộ tống x2, Boss TG,Liên Server 1vs1)
- Cập nhật Chức năng Đảo Kho Báu
- Thêm tự Dùng hoặc mua thẻ X1,5- X2 EXP trong hoạt động Diệt Quái X3
- Tiện ích tự mở vật phẩm (vàng khóa.,.) và cả tắt các thông báo  trong game.

 


Hướng dẫn sử dụng : http://vieauto.com/huong-dan.html

Vieauto kính báo

Bình luận