Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.5

Thông tin cập nhật:
- Fix thoát phó bản tổ đội khi tham gia hoạt động. 
- Fix lại giờ hiển thị boss thủ lĩnh.


Link:https://goo.gl/FSGan1
Vieauto kính báo!

Bình luận